Splošni pogoji
Vse pridobljene podatke bo podjetje Nejc Kofler Osebno trenerstvo s.p. (v nadaljevanju Nejc Kofler s.p. ali studio Telo in vadba) varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Nejc Kofler s.p. se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljal izključno za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vse pridobljene osebne podatke Nejc Kofler s.p. uporablja le v namene obveščanja v zvezi s storitvami in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.
Storitve Nejc Kofler s.p. je mogoče uporabljati le v času njegovih delovnih ur, kot jih določi vodstvo po dogovoru s stranko. Storitve se plačujejo vnaprej oziroma pred začetkom storitve. Plačilo je možno z gotovino ali po predračunu. Mesečne karte niso prenosljive in veljajo le v obdobju, za katerega so plačane. Prav tako se neizkoriščeni obiski ne prenašajo naprej v naslednji mesec.
Vadbe imajo omejeno število mest (največ 2 udeleženca) zaradi izvajanja kvalitetne in varne vadbe. Vsak uporabnik studia Telo in vadba je ob prvem obisku dolžan vodstvo obvestiti o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih, iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je v zvezi z njimi prejel s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki v času uporabe storitev Nejc Kofler s.p. spremenijo, je uporabnik dolžan vodstvo seznaniti s spremembami.
V kolikor se ne morete udeležiti vadbene ure, na katero ste prijavljeni, nam to prosimo sporočite najkasneje 24 ur pred pričetkom, v nasprotnem primeru se vam storitev šteje in zaračuna, kot da je bila opravljena. V primeru bolezni ali napovedane daljše odsotnosti se vadbena karta lahko zamrzne, seveda po skupnem dogovoru. Preden začnete obiskovati vadbo v času nosečnosti, se o tem posvetujte s svojim ginekologom. Uporabnika storitev Nejc Kofler s.p., ki pred pričetkom storitve kaže znake nalezljivega bolezenskega stanja (prehlad, vročina, driska, bruhanje, izpuščaj, drugo), lahko vodstvo zavrne, storitev pa zaračuna, kot da je bila opravljena.
Uporabniki so dolžni prostore in opremo uporabljati na pravilen način in zgolj za namene, katerim so namenjeni, o nedelovanju, poškodbah ali napačnem delovanju opreme pa so dolžni obvestiti vodstvo. V studiu Telo in vadba je obvezna uporaba čistih obuval, primerne športne opreme in brisače.
Nejc Kofler s.p. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti urnik, cenik ali splošne pogoje. Vodstvo ne odgovarja za osebne predmete obiskovalcev. Storitve Nejc Kofler s.p. uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost, vodstvo in drugi sodelavci pa ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi uporabnikom nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri vadbi, kot posledica vadbe ali uporabe storitev Nejc Kofler s.p.
*V Splošnih pogojih uporabljeni izrazi so zapisani v slovnični obliki moškega spola in so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.